WOZ Bezwaar

Uw gemeente uw belastingsamenwerkingsverband (GBLT of Tribuut) bepaalt ieder jaar opnieuw de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde wordt vastgesteld door een computer. Omdat een computertaxatie onvoldoende rekening kan houden met  eventuele overlast of hinder van omgevingsfactoren, de staat van onderhoud, gedateerdheid van keuken of badkamer en dergelijke  gaat het vaak hier al fout. De WOZ-waarde dient de gemeente te baseren op basis van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond een bepaalde periode zijn verkocht. In veel gevallen verschillen deze verkochte woningen teveel ten opzichte van uw woning waardoor er sprake is van een onjuiste vergelijking. Daarnaast gebruikt de gemeente vaak  de hoogste verkoopcijfers en dit mag niet. 

Heeft u de WOZ-beschikking van uw woning ontvangen dan onderzoeken wij kosteloos of de waarde juist is vastgesteld. Indien de waarde te hoog is, dienen wij bezwaar in. Let er op dat er wel binnen zes weken nadat u de beschikking heeft ontvangen, bezwaar indient. Mocht deze termijn verstreken zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Er zijn genoeg uitzonderingen bekend waarbij het alsnog mogelijk is bezwaar in te dienen wanneer de termijn van zes weken is verstreken.

In onze bezwaarschrift betrekken wij alle aspecten die van invloed kunnen zijn op de waarde van een woning en beperken wij ons niet zoals bij veel gemeenten gebeurd enkel naar de inhoud en het grondoppervlak. Indien nodig wordt de woning door één van de taxateur inpandig bezocht en wordt een taxatierapport opgesteld. Wanneer de woning bijvoorbeeld ongunstig is gelegen, gedateerd is, matig onderhouden of de WOZ-waarde teveel afwijkt van de prijs die u zelf voor de woning heeft betaald, wordt dat meegenomen in het bezwaarschrift. Bovendien wordt getoetst of vergelijkbare woningen voor minder dan uw WOZ-waarde zijn verkocht. Voorts worden door ons indien nodig de grondstaffels bij de gemeente opgevraagd en gecontroleerd of de wet van het afnemend grensnut juist is toegepast.  Vooral deze laatste controles leidde de afgelopen jaren in veel gevallen tot een verlaging van de WOZ-waarde.

De volgende belastingen worden geheven over de WOZ-waarde van uw woning.

  • Onroerende Zaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Watersysteemheffing (waterschap)
  • Erfbelasting
  • Hoogte eigen bijdrage WLZ of MWO is mede afhankelijk van WOZ-waarde

WOZ-bezwaar

Klik hier om u gratis aan te melden voor WOZ-bezwaar.

WOZ-bezwaar

Waarom bezwaar maken via MR4U


  • Slagingspercentage van 90%
  • Al meer dan tien jaar ervaring op het gebied van Wet WOZ
  • Gratis WOZ-bezwaar
  • WOZ gediplomeerd jurist stelt uw bezwaarschrift op
  • Werkt samen met lokale makelaars en taxateurs