Werkwijze

Hieronder leest u welke  werkwijze wij hanteren.  Uiteraard kunnen wij in bepaalde situaties van de “standaard werkwijze” afwijken indien daar aanleiding voor bestaat. Onderstaand schema geeft u een beeld over de wijze waarop wij te werk gaan.

STAP 1:

U meldt zich bij ons aan. Dit kan telefonisch of via het contactformulier. 


STAP 2:

Wij nemen contact met u op en stellen enkele vragen over de woning en waarom u denkt dat de waarde niet juist is.


STAP 3:

Vervolgens onderzoeken wij de hoogte van de WOZ-waarde door een vergelijking te maken met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge verschillen en de door u genoemde argumenten. Circa 75 % van de aanmeldingen nemen wij in behandeling. Wanneer wij zeker weten dat uw WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld, hoort u dat vroegtijdig en leggen wij uit waarom dat zo is.


STAP 4:

Wanneer wij voor u een  bezwaarschrift gaan schrijven, dient u een volmacht te ondertekenen die u aantreft op deze website. Op uw verzoek wordt de volmacht per post of per mail verzonden. In de volmacht staat dat u ons toestemming heeft gegeven om namens u in bezwaar te gaan en om u te vertegenwoordigen tijdens een eventuele hoorzitting.  


STAP 5:

Na ontvangst van de volmacht stellen wij het bezwaarschrift op en sturen dit naar uw gemeente of belastingsamenwerkingsverband. We vragen het taxatieverslag op bij uw gemeente en vervolgens besluiten wij of een aanvulling op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit laatste is meestal wel het geval.


STAP 6:

Indien nodig gaan we naar de hoorzitting om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten en de argumenten eventueel aan te vullen. De gemeente besluit of er een hoorzitting plaatsvindt. 


STAP 7:

Wanneer er schriftelijke uitspraak is gedaan op het bezwaarschrift nemen wij contact met u op. De uitkomst wordt met u besproken. Indien het bezwaar ten onrechte is afgewezen, nemen we de mogelijkheden met u door om beroep in te dienen bij de rechtbank. In veel gevallen wordt er dan alsnog geschikt door de waarde te verlagen. 

WOZ-bezwaar

Klik hier om u gratis aan te melden voor WOZ-bezwaar.

WOZ-bezwaar

Erfbelasting

Klik hier voor meer informatie over erfbelasting.

Erfbelasting

Waarom bezwaar maken via MR4U


  • Slagingspercentage van 90%
  • Al meer dan tien jaar ervaring op het gebied van Wet WOZ
  • Gratis WOZ-bezwaar
  • WOZ gediplomeerd jurist stelt uw bezwaarschrift op
  • Werkt samen met lokale makelaars en taxateurs