Erfbelasting en WOZ-waarde.

Als je een huis erf, betaal je wellicht erfbelasting. Deze belasting wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van de woning.  Het tarief van de erfbelasting en een eventuele vrijstelling is afhankelijk van de relatie die je had met de overledene. Daarnaast wordt het tarief van de erfbelasting bepaald aan de hand van de waarde van de nalatenschap. Dit heeft tot gevolg dat bij een hogere WOZ-waarde de kans groter is dat u relatief meer erfbelasting moet betalen.

Als je een woning erft en je bent het niet eens met de huidige WOZ-waarde, kan je als erfgenaam een nieuwe WOZ beschikking opvragen. Je bent als erfgenaam niet gebonden aan een termijn. De gevraagde beschikking dient binnen 8 weken na het verzoek afgegeven te worden door uw gemeente/belastingsamenwerkingsverband. Na ontvangst van deze beschikking heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Wanneer je in 2020 een woning erf, dan mag je als erfgenaam bij de aangifte erfbelasting kiezen tussen de WOZ-waarde uit 2019 met als waardepeildatum 1 januari 2018 of de WOZ-waarde uit 2020  met als waardepeildatum 1 januari 2019. De laagste van de twee WOZ-waarden mag je gebruiken bij de aangifte en dat bespaart erfbelasting. In de praktijk worden beide beschikkingen aangevraagd, omdat om juridische redenen vaak achteraf bepaald kan worden welk jaar het meeste besparing oplevert. 

Omdat er geen termijn is gebonden aan het verzoek om een nieuwe beschikking als erfgenaam, is het zelfs mogelijk om de WOZ-waarde nog te verlagen nadat de aangifte erfbelasting is ingediend. Wanneer de waarde alsnog wordt verlaagd kun je een verzoek indienen bij de belastingdienst om teruggave van het achteraf teveel betaalde aan erfbelasting.

Waarom bezwaar maken via MR4U


  • Slagingspercentage van 90%
  • Al meer dan tien jaar ervaring op het gebied van Wet WOZ
  • Gratis WOZ-bezwaar
  • WOZ gediplomeerd jurist stelt uw bezwaarschrift op
  • Werkt samen met lokale makelaars en taxateurs